ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

1.) Az www.karolinawebshop.hu online bolt (a továbbiakban, mint „webshop”) a Schiller 2005 Kft. (8230 Balatonfüred Zákonzi Ferenc u.4.) (a továbbiakban, mint „Szolgáltató” vagy „Üzemeltető”) információs és vásárlási célból hozta létre, tartja fenn és üzemelteti.

2.) Ön a webshopot anélkül is jogosult látogatni és azon böngészni, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia, ám kérjük, vegye figyelembe, hogy a vásárláshoz, rendelés leadásához regisztráció és bizonyos adatok megadása szükségesek lehetnek.

Ezen adatok kezelésével kapcsolatban jelen nyilatkozat útján az Üzemeltető tájékoztatja a vásárlókat az általa kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés jogalapjáról (jogszabályi hátteréről), elveiről és céljáról, annak gyakorlatáról és e körben a vásárlók jogairól.

3.) Jelen webshopban való regisztráció és vásárlás elküldésével Ön kifejezetten elfogadja a jelen Adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat és egyben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban, mint „Infotv.”) 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján önkéntesen hozzájárul adatainak célhoz kötött adatkezeléséhez, ezért kérjük, hogy regisztráció illetve megrendelés elküldése előtt figyelmesen olvassa el a jelen Adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozatot.

4.) Ön, mint vásárló a megrendelése leadásával és az adatkezelés elfogadásával tudomásul veszi, és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető az önként megadott valamennyi személyes adatát, így különösen, de nem kizárólagosan a nevét, lakcímét a megrendelés teljesítése érdekében nyilvántartsa.

Ön, mint vásárló kifejezetten tudomással bír arról, hogy a termékek megvásárlásával a webshoppal ügyfélkapcsolatba került, ily módon a megrendelt termék átadása céljából szükséges, szűk körű adatainak kezelése hatósági nyilvántartást nem igényel.

5.) Az Üzemeltető kijelenti, hogy tiszteletben tartja az információs önrendelkezési jogot és minden szükséges intézkedést megtesz a vásárlók személyes adatainak kezelése során azok védelmében.

A jogszabályi előírásoknak eleget téve, bizalmasan kezeli a vásárlói által megadott személyes adatokat, és minden biztonsági, technikai intézkedést megtesz azok védelmében, garantálja azok biztonságát.

Az Üzemeltető célja, hogy az adatkezelésre vonatkozó alapvető jogszabályok betartásával tiszteletben tartsa vásárlói magánszféráját és megakadályozza a személyes adataikkal való visszaéléseket.

Az Üzemeltető kizárólag a megrendelés teljesítéséhez minimálisan szükséges személyes adatok szolgáltatását kéri Öntől, ennek megfelelően különleges adatnak minősülő adat megadását nem kéri.

6.) Az Üzemeltető kizárólag abból a célból kér és kezel személyes adatokat, hogy vásárlót azonosítsa; hogy számára a webshop termékeit elérhetővé tegye, a megrendelés és a számlázás teljesíthetősége érdekében eljárjon, a webshop útján létrejött szerződéses feltételeket rögzítse és az ezek körében keletkező jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében általánosan eljárjon.

7.) Az Üzemeltető a kezelt személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, fel. Személyes adatok harmadik személyek vagy hatóságok számára történő kiadása a vásárló előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Bizonyos esetekben azonban a megrendelés teljesítése érdekében (pl. futárszolgálat), elkerülhetetlen az adatok megosztása, ebben az esetben minden partnerünk szerződéses kötelezettségévé teszi, hogy kizárólag a megbízás teljesítése céljából és annak idejére használja fel azokat.

8.) Az Üzemeltető csak olyan személyes adatot kér Öntől és kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az Üzemeltető azonban megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó vásárló felel.

Bármely vásárló az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel és megrendelésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a vásárlót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

9.) Jelen webshop adatkezelési célja és alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különösen az Infotv. rendelkezéseivel.

10.) A webshopban kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, cégnév, e-mail cím, telefonszám, ország, cím, utca, házszám, város, megye, ÁFA-s számla esetén számlázási cím, adószám, a regisztráció időpontja, regisztrációkori IP cím

11.) Az adatok módosításának lehetősége is megilleti Önt, a webshopban a felhasználói név, jelszó, vezeték- és keresztnév vagy cégnév, e-mail cím, telefonszám, lakcím, postázási cím, cégjegyzékszám, adóazonosító jel vagy adószám módosítható.

12.) A személyes adatokat az Üzemeltető a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását az Üzemeltető e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja. Egyebekben a megadott adatok törlése a regisztráció törlésével egyidejűleg is megtörténik.

A visszavonás vagy a törlés nem érinti azonban az Üzemeltetőnek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján fennálló törvényi kötelezettségét a számviteli bizonylatok 8 évig történő őrzését illetően.

13.) Az Üzemeltető, illetve a szervert üzemeltető szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a vásárló számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza.

Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a vásárló aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Felhívjuk figyelmét, hogy a legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a Felhasználó saját böngészőjében hogyan tudja letiltani a cookie-kat.

14.) Az adatok kezelése mindenben megfelel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvénynek, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt valamennyi rendelkezésnek.

15.) Az Üzemeltető bármikor lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését. A felvilágosítás megtagadása esetén Ön bírósági jogorvoslattal élhet, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Shopping Cart